TERAPIA BEHAWIORALNA W TEORII I PRAKTYCE - 3-MODUŁOWY KURS BAZOWY
Szkolenie organizowane w Gdańsku
Termin:25 - 29.06.2018r
Czas trwania:46 h
Szczegóły:

Program szkolenia:

MODUŁ 1

TEORETYCZNE PODSTAWY STOSOWANEJ ANALIZY ZACHOWANIA

●      Behawioryzm. Stosowana analiza zachowania. Wstęp

●      Prawa uczenia się. Warunkowanie klasyczne. Warunkowanie sprawcze

●      Konsekwencje zachowań. Wzmacnianie. Karanie

●      Bodźce poprzedzające zachowania. Bodźce kontrolujące. Operacje motywujące

●      Pomiar zachowań

MODUŁ 2

TECHNIKI UCZENIA OPARTE NA STOSOWANEJ ANALIZIE ZACHOWANIA

 

●      Stosowana analiza zachowania w terapii zaburzeń rozwoju

●      Dostosowywanie środowiska do potrzeb osoby

●      Motywowanie do nauki i pracy

●      Tworzenie indywidualnego programu terapeutycznego

●      Uczenie nowych umiejętności

●      Metody nauczania: metoda wyodrębnionych prób, uczenie sytuacyjne, tworzenie łańcuchów zachowań, plany aktywności

●      Generalizacja i utrzymanie efektów terapii

●      Dokumentowanie przebiegu procesu uczenia

MODUŁ 3

PRACA NAD ZACHOWANIAMI TRUDNYMI W OPARCIU O STOSOWANĄ ANALIZĘ ZACHOWANIA

 

●      Odkrywanie funkcji zachowań - ocena funkcjonalna

●      Sposoby radzenia sobie z trudnymi zachowaniami: strategie proaktywne, strategie reaktywne

●      Tworzenie planu modyfikacji zachowań i dokumentowanie jego realizacji

●      Aspekty etyczne związane z terapią behawioralną

Adresaci:

  • nauczyciele, pedagodzy, psychologowie, terapeuci i inni profesjonaliści chcący poznać podstawy stosowanej analizy zachowania i terapii behawioralnej
  • osoby chcące w przyszłości uzyskać kwalifikacje zawodowe dla terapeutów behawioralnych w systemie Polskiej Licencji Terapeuty Behawioralnego (więcej informacji na stronie www.terapeutabehawioralny.pl)
Instrukcje:

Prosimy o dokonanie przelewu - 800 zł do 1 czerwca 2018 r. na konto:
ING Bank Śląski
33 1050 1764 1000 0092 1918 2004
Magis s.c.
ul. Hausbrandta 38/74
80-126 Gdańsk
Tytuł przelewu: Szkolenie-Terapia behawioralna. Imię i Nazwisko. Gdańsk

W cenie szkolenia oferujemy również:
- poczęstunek podczas przerw: kawa, herbata, ciastka, owoce
- 5 obiadów jednodaniowych

Harmonogram:
25.06.2018 od 09:00 do 17:00
26.06.2018 od 09:00 do 17:00
27.06.2018 od 09:00 do 17:00
28.06.2018 od 09:00 do 17:00
29.06.2018 od 09:00 do 17:00
Lokalizacja: Gdańsk, Hotel So Stay Kartuska 18 80-104 Gdańsk