TERAPIA BEHAWIORALNA W TEORII I PRAKTYCE - 3-MODUŁOWY KURS BAZOWY
Szkolenie organizowane w Modzerowie k/Włocławka
Termin:I cz: 23 - 25.03.2018 oraz II cz : 27 - 29.04.2018
Czas trwania:46 h
Szczegóły:

PROGRAM:

1 spotkanie:

1.   Behawioryzm z perspektywy historycznej;

2.   Czym jest Stosowana Analiza Zachowania i jakie jest jej miejsce we współczesnej nauce?

3.   Obszary zastosowania Stosowanej Analizy Zachowania;

4.   Teoria uczenia w praktyce;

5.   Cele i zasady SAZ;

6.   Podstawy SAZ w terapii, czyli kształtowanie motywacji;

7.   Czego i jak uczyć?

  • diagnoza funkcjonalna
  • tworzenie programu terapeutycznego
  • techniki nauczania
  • dokumentowanie przebiegu procesu uczenia;

2  spotkanie:

1.   Czego i jak uczyć- kontynuacja

  • tworzenie programu terapeutycznego
  • techniki nauczania
  • dokumentowanie przebiegu procesu uczenia;

2.   Kształtowanie umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w środowisku rówieśniczym.

3.   Behawioralne rozumienie trudnych zachowań;

4.   Pro- i reaktywne sposoby radzenia z trudnymi zachowaniami w oparciu o hierarchię Foxx'a;

Instrukcje:

koszt szkolenia : 800 zł od osoby za całość szkolenia

Wpłata tylko przelewowa na konto nr: 92 1140 2017 0000 4502 1300 5092  .

w przelewie proszę dopisać  " szkolenie Modzerowo

terminy wpłat : 1.03 do 20.03.2018

zapisy online lub mailowo: beig@wp.pl

rachunki będą rozdawane na szkoleniu.

tel do szkoły : 54 23399 17

 

Harmonogram:
23.03.2018 od 16:00 do 20:00
24.03.2018 od 09:00 do 15:30
25.03.2018 od 09:00 do 14:30
27.04.2018 od 16:00 do 20:00
28.04.2018 od 09:00 do 15:30
29.04.2018 od 09:00 do 14:30
Prowadzący:
Beata Ignaczewska
Cena:800.00 zł
Lokalizacja: Modzerowo, Szkoła Podstawowa SPSK w Modzerowie koło Włocławka