PECS POZIOM 1
Termin:08.12.2018 r. do 16.06.2019 r.
Czas trwania:13 h
Szczegóły:

Szkolenia specjalizacyjne PLTB z zakresu PECS organizowane są bezpośrednio przez PECS PYRAMID. Informacja tu zamieszczona ma charakter informacyjny: wszystkie szkolenia PECS są decyzją Kapituły systemu PLTB uznawalne jako kursy kształcenia ustawicznego PLTB.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcjami umieszczonymi poniżej!  

Bez względu na to, kogo uczymy, czego uczymy oraz gdzie, Podejście Pyramid pozwoli nam robić to lepiej! 

Podejście Pyramid do Edukacji to wszechstronny model umożliwiający tworzenie efektywnych środowisk edukacyjnych.  Wykorzystuje szerokie spektrum stosowanej analizy zachowania, zachowując jednocześnie kreatywność i innowacyjność nauczycieli. W celu zoptymalizowania indywidualnego rozwoju oraz funkcjonowania naszych uczniów, Podejście Pyramid kładzie nacisk na to JAK uczyć a nie wyłącznie, CZEGO uczyć.

Program kursu

Pierwszy dzień:

 • Wprowadzenie do Podejścia Pyramid
 • Czynności funkcjonalne a PECS
 • Wzmocnienia a PECS
 • Komunikacja funkcjonalna: spontaniczność, kluczowe umiejętności komunikacyjne
 • Zachowania kontekstowo niepoprawne, kontrola funkcjonalna
 • Podejścia do planowania generalizacji
 • Efektywne lekcje, rodzaje/formaty lekcji
 • Strategie nauczania, kontrola bodźcowa, rodzaje podpowiedzi
 • Korekta błędu
 • Omówienie różnych podejść do rozwijania komunikacji
 • Od czego zacząć?
 • Harmonogram wprowadzania 9 kluczowych umiejętności komunikacyjnych
 • FAZA I: Jak nauczyć wymiany pojedynczego obrazka na przedmiot lub czynność, których uczniowie pożądają w danej chwili?
 • FAZA II: Jak rozwinąć cierpliwość i wytrwałość w osiąganiu celu?

Drugi dzień:

 • FAZA III: W jaki sposób nauczyć różnicowania obrazków? Jak zorganizować książkę do komunikacji?
 • FAZA IV: Jak rozwinąć umiejętność posługiwania się całymi zdaniami. Omówienie kwestii dotyczących rozwijania mowy?
 • ATRYBUTY: Jak uczyć budowania zdań złożonych z użyciem przymiotników, czasowników i przymiotników?
 • FAZA V: Jak uczyć odpowiadania na pytanie, „Co byś chciał/chciała?”, „Czego potrzebujesz?”
 • FAZA VI: Jak uczyć odpowiadania na pytania komentujące typu: „Co widzisz?”,  „Co słyszysz?”, „Co to jest?” oraz jak rozwijać spontaniczne komentowanie?
 • Jak rozwinąć prawidłową reakcję na „nie”, jak wykorzystać 9 kluczowych umiejętności komunikacyjnych do mówienia „nie”?
 • Przejście na inną modalność, badania naukowe, PECS a PRT.

 

Instrukcje:

Zapis na szkolenie odbywa się bezpośrednio u organizatorów www.pecs-poland.com. 

Przy zapisie i w tytule wpłaty należy koniecznie dopisać: "kształcenie ustawiczne PLTB". 

Bezpośredni link do szkolenia to: http://www.pecs-poland.com/listing.php

Podana cena 1399,00 zł  jest ceną dla specjalistów, w przypadku rodziców osób niepełnosprawnych obowiązuje zniżka i koszt szkolenia wynosi 899,00 zł

Harmonogram:
11.05.2019 od 09:00 do 16:00
18.05.2019 od 09:00 do 16:00
25.05.2019 od 09:00 do 16:00
15.06.2019 od 09:00 do 16:00
Prowadzący:
Magdalena Kaźmierczak
Cena:1399.00 zł Zapis na szkolenie odbywa się bezpośrednio u organizatorów www.pecs-poland.com.
Lokalizacja: Cała Polska, Cała Polska