TERAPIA BEHAWIORALNA W TEORII I PRAKTYCE - 3-MODUŁOWY KURS BAZOWY
Szkolenie organizowane w Warszawie
Termin:21-22.04.2018, 19-20.05.2018, 09-10.06.2018
Czas trwania:60 h
Szczegóły:

Fundacja KROK PO KROKU serdecznie zaprasza na jesienną edycję szkolenia

III-etapowego „Stosowana analiza zachowania: Metody pracy z dziećmi z autyzmem”

(60 h dydaktycznych; 3 spotkania weekendowe po 20 h dydaktycznych).

Cel szkolenia:  zapoznanie uczestników z podstawami teoretycznymi stosowanej analizy zachowania (SAZ),  odniesienie informacji o SAZ do pracy z dziećmi z autyzmem, omówienie strategii uczenia nowych umiejętności i redukowania zachowań niepożądanych,   planowanie procesu terapeutycznego dziecka z autyzmem.

W skład szkolenia wchodzi obserwacja sesji terapeutycznej (sesja na żywo) z dzieckiem z autyzmem, a także omówienie tej sesji.

Uczestnicy szkolenia: szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli, terapeutów i innych osób zainteresowanych pracą z dziećmi z autyzmem oraz dla rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju.

Prowadzący szkolenie: Dr Monika Suchowierska-Stephany

                                        Mgr Monika Pełszyk

Plan szkolenia:

ETAP  I:  21 - 22 kwietnia 2018r

Cechy charakterystyczne i diagnozowanie autyzmu

- Przedstawienie podstawowych założeń stosowanej analizy zachowania

- Cele i zasady terapii behawioralnej; aspekty etyczne związane z terapią behawioralną

- Cegiełki efektywnego środowiska edukacyjnego i motywowanie dziecka

- Współpraca z rodzicami i przedszkolem/szkołą

 

ETAP  II: 19 - 20 maj 2018r

- Metody nauczania – metoda wyodrębnionych prób, uczenie sytuacyjne, albumy aktywności

- Uczenie nowych umiejętności – kształtowanie, kontrola bodźcowa, tworzenie łańcuchów zachowań, - stosowanie podpowiedzi

- Trening różnicowania

- Generalizacja

- Zmniejszanie częstotliwości zachowań – model najmniej restrykcyjnej terapii; Poziom I

 

ETAP III:   09 - 10.06.2018r

- Zmniejszanie częstotliwości zachowań – model najmniej restrykcyjnej terapii; Poziom II i III

- Zachowania werbalne – kształtowanie mowy

- Uczenie zachowań społecznych i zabawy

- Planowanie procesu terapeutycznego       

   

Instrukcje:

Cena szkolenia: 1550,00 zł płatne w III ratach:

- I rata 650,00 zł  - płatne do 13 kwietnia 2018 r.

- II rata 450,00 zł - płatne do 11 maja 2018 r.

- III rata 450,00 zł - płatne do 01 czerwca 2018 r.

 

UWAGA PROMOCJA!! Cena szkolenia 1350,00 zł

dla osób, które do 13 kwietnia 2018 r. zapłacą jednorazowo za całość szkolenia.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o zapoznanie się z Regulaminem szkoleń oraz o wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na n/stronie internetowej http://www.fundacja.krokpokroku.org  w zakładce szkolenia i dokonanie opłaty na konto Volkswagen Bank direct -  Nr konta: 16 2130 0004 2001 0419 2704 0001

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: biuro@krokpokroku.org lub pod nr tel.  22 885 12 48

Harmonogram:
21.04.2018 od 09:00 do 17:30
22.04.2018 od 09:00 do 17:30
19.05.2018 od 09:00 do 17:30
20.05.2018 od 09:00 do 17:30
09.06.2018 od 09:00 do 17:30
10.06.2018 od 09:00 do 17:30
Lokalizacja: Warszawa, Zaściankowa 92/4, Warszawa Fundacja Krok po Kroku