Niepubliczna Szkoła Terapii Behawioralnej dla Dzieci z Autyzmem we Wrocławiu

ul. Młodych Techników 58, 53-645 Wrocław
http://nstb.edu.pl/
Telefon: 71 307 12 00

Niepubliczna Szkoła Terapii Behawioralnej dla Dzieci z Autyzmem powstała z inicjatywy Rodziców w  2011 roku. Jest jedyną szkołą w województwie dolnośląskim oferującą terapię opartą o założenia stosowanej analizy zachowania (SAZ) dla dzieci z całościowymi zaburzeniami  rozwoju, zaburzeniami funkcjonowania społecznego oraz zaburzeniami w komunikacji.  

Pracujemy z dziećmi ze spektrum autyzmu w normie intelektualnej (realizujący  podstawę programową) oraz z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Wszystkie zajęcia dostosowane  są do indywidualnych potrzeb i możliwości  dzieci. Pracujemy zarówno z dziećmi w wieku przedszkolnym, jak i szkolnym (w wieku od 2-16 lat).

Nasi Uczniowie uczą się w systemie indywidualnym lub w diadach (małe grupy). Podczas pobytu w szkole biorą udział  w różnorodnych zajęciach rozwijających ich kompetencje poznawcze, społeczne, samoobsługowe oraz zainteresowania i uzdolnienia. Uczniowie uczestniczą w wielu  przedsięwzięciach społecznych i kulturalnych poza szkołą, co pozwala na rozwój i generalizację ich kompetencji społecznych w różnorodnych środowiskach. W naszej szkole kładziemy nacisk na komunikację funkcjonalną. Pracujemy w oparciu o  komunikację alternatywną PECS.

Istnieje możliwość odbycia części godzin stażu w Punkcie Konsultacyjnym „Aktywny umysł” działającym przy szkole, gdzie organizowane są zajęcia grupowe, indywidualne oraz konsultacje z Rodzicami i dziećmi potrzebującymi interwencji terapeutycznej.

Osoba ubiegająca się o zrealizowanie godzin stażowych w Niepublicznej Szkole Terapii Behawioralnej proszona jest o kontakt mailowy staz.nstb@gmail.com lub telefoniczny 71 307 12 00 w celu ustalenia indywidualnego grafiku.

Najbliższe szkolenia zobacz wszystkie

Termin:
23.01.2021
Lokalizacja:
Osiedle Wysokie 7, 31-819 Kraków
Termin:
23-24 stycznia 2021
Lokalizacja:
ul. Kubickiego 9 lok. 1,2,3 i 4 02-954 Warszawa (WILANÓW)