SYSABA- nowy standard dokumentowania w terapii behawioralnej
Termin:24.08.2019 r.
Czas trwania:10 h
Szczegóły:
Szkolenie dla osób chcących wykorzystywać w pracy terapeutycznej elektroniczny system SYSABA (system wsparcia ośrodków terapii behawioralnej dla osób z zaburzeniami rozwojowymi). 

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatu praktycznych umiejętności. W trakcie trwania Uczestnicy zapoznają się z systemem oraz ćwiczą praktycznie umiejętności: pisania programów, oprogramowywania notowań, prowadzenia notowań, wprowadzania danych o pacjentach/ uczniach oraz analizy danych na wykresach elektronicznych. 

Instrukcje:

WAŻNE 1:

Poza zapisaniem na tej stronie, w przypadku tego szkolenia konieczne jest uzupełnienie dodatkowego formularza na któy wejść można przez zakładkę SYSABA w górnym bannerze (bezpośredni adres to: http://www.terapeutabehawioralny.pl/rejestracja/sysaba ). Podanie szczegółowych danych jest niezbędne dla utworzenia dla Państwa kont dostępowych do systemu SYSABA, na któych będziecie Państwo pracować podczas szkolenia. Państwa dane oczywiście podlegają  ochronie danych osobowych. 

WAŻNE 2:

Podana cena jest ceną brutto. Zwolnienie z VAT możliwe jest tylko w przypadku finansowania kosztów szkolenia ze środków publicznych (finansowanie przez placówki oświatowe, inne placówki publiczne, z posiadanych środków grantów publicznych, etc). W przypadku gdy dany podmiot zainteresowany jest zwolnieniem z VAT, konieczne jest złożenie stosownego pisemnego oświadczenia. Podmioty zainteresowane prosimy o kontakt mailowy z biurem PSTB. 

Dla pozostałych osób zostanie wystawiona faktura w wysokości 200,00 zł +23 % VAT, czyli  246,00 zł brutto

Harmonogram:
24.08.2019 od 09:00 do 17:00
Lokalizacja: Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej, Osiedle Wysokie 7, 31-819 Kraków