TERAPIA BEHAWIORALNA W TEORII I PRAKTYCE - 3-MODUŁOWY KURS BAZOWY
Szkolenie organizowane w Bydgoszczy
Termin:18-20 października i 22 -24 listopada 2019 r.
Czas trwania:45 h
Szczegóły:

 

Kurs  bazowy terapii BEHAWIORALNEJ w teorii i praktyce - Stosowana Analiza

Zachowania (SAZ)  obejmuje:
I stopień:

 1. Założenia Stosowanej Analizy Zachowania.
 2. Zapoznanie z podstawowymi zasadami terapii behawioralnej.
 3. Aspekty etyczne związane z terapią behawioralną
 4. Charakterystyka behawioralna dzieci autystycznych.

II stopień:

 1. Efektywne metody uczenia: 
 • uczenie w naturalnym środowisku (uczenie wykorzystujące motywację dziecka
  do uzyskania przedmiotów, angażowania się w zabawy)
 • metoda wyodrębnionych prób, czyli uczenie intensywne (uczenie bez błędu, uczenie płynności, mieszanie umiejętności opanowanych z uczonymi, właściwy rozkład wzmocnień).
 1. Programy rozwijające samoobsługę i samodzielność (łańcuchy zachowań).
 2. Zasady pisania programów edukacyjnych - ocena postępów, pomiar i analiza danych, modyfikowanie programów.

III stopień:

 1. Zapobieganie wystąpieniu zachowań trudnych (strategie proaktywne).
 2. Analiza funkcjonalna zachowania.
 3. Zachowania niepożądane i metody ich modyfikacji w zależności od funkcji.
 4. Pomiar i analiza danych, modyfikowanie programów.
 • uczestnicy otrzymają komplet materiałów szkoleniowych
 • obecność obowiązkowa podczas wszystkich dni szkolenia
 •  zajęcia prowadzone są w formie wykładów i warsztatów.
Instrukcje:

Szkolenie skierowane jest do osób pracujących z osobami z autyzmem i zespołem asprgera -

▪ nauczycieli, ▪ terapeutów, ▪ pracowników PP-P, DPS, ŚDS, WTZ, OPS i in.
▪ rodziców,  ▪ opiekunów

Ukończenie szkolenia jest pierwszym i niezbędnym warunkiem uprawniającym
do rozpoczęcia jednej ze ścieżek uzyskania certyfikatu terapeuty behawioralnego.
Szczegóły na stronie
www.terapeutabehawioralny.pl

Szkolenie  przygotowuje do certyfikatu terapeuty behawioralnego
- uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu 3 stopni szkolenia zgodnie 
z procedurą Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej

Organizator – Fundacja Damy Radę

Zapis na szkolenie odbywa się bezpośrednio u organizatorów: fundacjaDamyRade@wp.pl 

Ewentualne pytania proszę kierować pod nr 696-454-905
Liczba uczestników szkolenia jest organiczna - decyduje kolejność wpłat.  


Zgłoszenia i informacje przyjmowane są mailowo: fundacjaDamyRade@wp.pl
 

Przed wpłatą prosimy o kontakt czy są wolne miejsca. Decyduje kolejność wpłat.

Wpłaty na konto Poradnia Rubikon
Al. Jana Pawła II 1G/7, 80 - 462 Gdańsk
nr konta: 96160014591843617140000001
tytuł wpłaty: Bydgoszcz + nazwisko

 1230 zł  brutto / 1000 zł netto / wystawiamy rachunki /

Harmonogram:
18.10.2019 od 16:00 do 19:00
19.10.2019 od 09:00 do 17:00
20.10.2019 od 09:00 do 15:00
22.11.2019 od 16:00 do 19:00
23.11.2019 od 09:00 do 17:00
24.11.2019 od 09:00 do 15:00
Prowadzący:
Beata Blok
Zofia Brzeska
Cena:1230.00 zł Zapis na szkolenie odbywa się bezpośrednio u organizatorów fundacjaDamyRade@wp.pl
Lokalizacja: Bydgoszcz, Fundacja Damy Radę