TERAPIA BEHAWIORALNA W TEORII I PRAKTYCE - 3-MODUŁOWY KURS BAZOWY - ODWOŁANE !!!
szkolenie organizowane w Warszawie - ODWOŁANE !!!
Termin:20-22.03. oraz 03-05.04. 2020 r.
Czas trwania:46 h
Szczegóły:

ODWOŁANE !!! 

NOWY TETRMIN - 08-10.05.2020 r. i 22-24.05.2020 r.

ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O ZAPISY POD NOWYM TERMINEM SZKOLENIA !!!

Program szkolenia:

MODUŁ 1

TEORETYCZNE PODSTAWY STOSOWANEJ ANALIZY ZACHOWANIA

●      Behawioryzm. Stosowana analiza zachowania. Wstęp

●      Prawa uczenia się. Warunkowanie klasyczne. Warunkowanie sprawcze

●      Konsekwencje zachowań. Wzmacnianie. Karanie

●      Bodźce poprzedzające zachowania. Bodźce kontrolujące. Operacje motywujące

●      Pomiar zachowań

MODUŁ 2

TECHNIKI UCZENIA OPARTE NA STOSOWANEJ ANALIZIE ZACHOWANIA

 

●      Stosowana analiza zachowania w terapii zaburzeń rozwoju

●      Dostosowywanie środowiska do potrzeb osoby

●      Motywowanie do nauki i pracy

●      Tworzenie indywidualnego programu terapeutycznego

●      Uczenie nowych umiejętności

●      Metody nauczania: metoda wyodrębnionych prób, uczenie sytuacyjne, tworzenie łańcuchów zachowań, plany aktywności

●      Generalizacja i utrzymanie efektów terapii

●      Dokumentowanie przebiegu procesu uczenia

MODUŁ 3

PRACA NAD ZACHOWANIAMI TRUDNYMI W OPARCIU O STOSOWANĄ ANALIZĘ ZACHOWANIA

 

●      Odkrywanie funkcji zachowań - ocena funkcjonalna

●      Sposoby radzenia sobie z trudnymi zachowaniami: strategie proaktywne, strategie reaktywne

●      Tworzenie planu modyfikacji zachowań i dokumentowanie jego realizacji

●      Aspekty etyczne związane z terapią behawioralną

Adresaci:

  • nauczyciele, pedagodzy, psychologowie, terapeuci i inni profesjonaliści chcący poznać podstawy stosowanej analizy zachowania i terapii behawioralnej
  • osoby chcące w przyszłości uzyskać kwalifikacje zawodowe dla terapeutów behawioralnych w systemie Polskiej Licencji Terapeuty Behawioralnego (więcej informacji na stronie www.terapeutabehawioralny.pl)
Instrukcje:

Płatność:

Prosimy o dokonanie przelewu - 900,00 zł na konto:
ING Bank Śląski
33 1050 1764 1000 0092 1918 2004
Magis s.c.
ul. Hausbrandta 38/74
80-126 Gdańsk
Tytuł przelewu: Szkolenie-Terapia behawioralna. Imię i Nazwisko. Warszawa

W cenie szkolenia oferujemy również:
- poczęstunek podczas przerw: kawa, herbata, ciastka, owoce
- 4 obiady jednodaniowe (w soboty i niedziele)

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania szkolenia ze względu na niewystarczającą liczbę uczestników

Harmonogram:
20.03.2020 od 16:30 do 20:00
21.03.2020 od 09:00 do 17:00
22.03.2020 od 09:00 do 17:00
03.04.2020 od 16:30 do 20:00
04.04.2020 od 09:00 do 17:00
05.04.2020 od 09:00 do 17:00
Lokalizacja: Warszawa, Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD “Helenów” ul. Hafciarska 80/86 04-725 Warszawa