XIII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe PTPB i SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku
Sympozjum organizowane w Gdańsku
Termin:28.03. - 29.03.2020 r.
Czas trwania:
Szczegóły:

Zapraszamy do udziału w XIII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe PTPB i SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku „Stosowana analiza zachowania wobec zachowań problemowych współczesnego człowieka”

Termin:28.03. - 29.03.2020 r.

Link do Sympozjum:

https://13sympozjumptpb.konfeo.com/pl/groups?fbclid=IwAR0X_vfXgobmcLY3jJjUC5h5ygGs78mzFlbb9j_8S3Yll6J_n-Uu6MTVSm8

 

 

 

Instrukcje:

Zgodnie z Regulaminem PLTB Rozdział II pkt 7.

Wszystkie zaangażowane w PLTB podmioty (w szczególności zaś superwizorów i terapeutów behawioralnych) obowiązuje wymóg kształcenia ustawicznego, stałego podnoszenia jakości, etycznego postępowania i lojalności wobec systemu PLTB. 1) Kształcenie ustawiczne i dbałość o stałe podnoszenie jakości, rozumie się jako udział co najmniej raz w roku w: REGULAMIN PLTB 7 a) wydarzeniu naukowym a zawierającym treści z zakresu analizy zachowania (konferencji, szkoleniu, stażu, etc.), b) związanym z formami i działaniami oferowanymi przez PLTB. Udział ten musi zostać udokumentowany pisemnym potwierdzeniem, przedkładanym Kapitule w momencie przedłużania licencji, począwszy od roku 2021 r. 

Harmonogram:
28.03.2020 od 09:00 do 17:30
29.03.2020 od 09:00 do 13:30
Cena:0.00 zł Zapisy: https://13sympozjumptpb.konfeo.com/pl/groups
Lokalizacja: Gdańsk, Europejskie Centrum Solidarności pl. Solidarności 1 80-863 Gdańsk