TECHNIKI SAZ W PRACY Z OSOBĄ PRZEJAWIAJĄCĄ TRUDNE ZACHOWANIA
Szkolenie organizowane w Warszawie
Termin:9-10.05.2020
Czas trwania:20 h
Szczegóły:

Kurs jest oferowany w ramach systemu PLTB i może być wykorzystany w zakresie wybranej przez kandydata na Terapeutę Behawioralnego drogi pozyskiwania i uznawania kwalifikacji zawodowych. Kurs jest traktowany w ramach systemu PLTB jako „kurs specjalistyczny”.

Cel szkolenia:  przedstawienie słuchaczom wiedzy teoretycznej związanej z oceną funkcjonalną i pracą nad zachowaniami niepożądanymi u osób z zaburzeniami rozwoju, zwłaszcza z autyzmem. Ponad to, słuchacze będą mieli możliwość odniesienia wiadomości teoretycznych do praktyki poprzez uczestnictwo w ćwiczeniach przygotowanych przez prowadzących. Omawiane tematy dotyczyć będą: zasad oceny funkcjonalnej, interwencji dotyczących zachowań niepożądanych (strategie proaktywne i reaktywne) i aspektów etycznych związanych z pracą nad zachowaniami trudnymi.

Uczestnicy szkolenia: szkolenie kierowane jest do osób, które na co dzień zajmują się profesjonalną pracą z osobami z zaburzeniami rozwoju oraz z zaburzeniami zachowania (pracownicy placówek terapeutycznych, szkół i przedszkoli, poradni psychologicznych i pedagogicznych), a także do rodziców dzieci nietypowo rozwijających się. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o odbytym szkoleniu wydane przez  KROK PO KROKU – Fundację na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin.

Prowadzący szkolenie: mgr Joanna Śmieja, BCBA                        

                                    mgr Natalia Ploch-Bernier, BCBA

Instrukcje:

Termin szkolenia: 09-10 maja 2020 roku

Godziny szkolenia: 9:00-17:30 (każdy dzień szkoleniowy)

Miejsce szkolenia:  KROK PO KROKU - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny

                               02-989 Warszawa

                               ul. Zaściankowa 92 lok. 1 

Cena szkolenia: 650,00 zł

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o zapoznanie się z Regulaminem szkoleń oraz o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dokonanie opłaty na konto Volkswagen Bank direct -  Nr konta: 16 2130 0004 2001 0419 2704 0001

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: biuro@krokpokroku.org

lub pod nr tel.  22 885 12 48

Harmonogram:
09.05.2020 od 09:00 do 17:30
10.05.2020 od 09:00 do 17:30
Lokalizacja: Warszawa, Zaściankowa 92/4, Warszawa Fundacja Krok po Kroku