Terapia behawioralna w teorii i praktyce. 3-modułowy kurs bazowy - kurs stacjonarny
STACJONARNY
Termin:30.09.2022, 01.10.2022, 02.10.2022, 29.10.2022, 30.10.2022
Czas trwania:45 godzin wykładowych
Szczegóły:
SZKOLENIE STACJONARNE
zapisy na stronie www.spoa.org.pl

weekend pierwszy:
30.09.2022 r. piątek 16:00- 20:00 
01.10.2022 r. sobota 9:00- 16:00 
02.10.2022 r. niedziela 9:00-15:00 
weekend drugi:
29.10.2022 r. sobota 9:00- 18:00 
30.10.2022 r. niedziela 9:00- 17:00 
 

Tematyka:

I moduł: Teoretyczne podstawy Stosowanej Analizy Zachowania

Stosowana Analiza Zachowania jako nauka.

Podstawowe terminy.

Prawa uczenia się.

Warunkowanie klasyczne.

Warunkowanie sprawcze

 

II moduł: Teoria uczenia w praktyce

Budowanie motywacji.

Ocena poziomu funkcjonowania.

Metody i techniki uczenia.

Tworzenie programów edukacyjnych ze szczególnym naciskiem na kształtowanie umiejętności kluczowych,

w tym komunikacji w oparciu o VB.

Dokumentowanie procesu uczenia.

 

III moduł: Praca nad zachowaniami trudnymi w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania

Funkcjonalna analiza zachowania.

Proaktywne i reaktywne strategie radzenia sobie z zachowaniami trudnymi.

Tworzenie, dokumentowanie i analiza procesu modyfikacji trudnych zachowań.

Ukończenie kursu jest pierwszym i niezbędnym warunkiem uprawniającym do rozpoczęcia jednej ze ścieżek uzyskania certyfikatu terapeuty behawioralnego. Szczegóły na stronie www.terapeutabehawioralny.pl

Instrukcje:
 

Osoba prowadząca kurs:

mgr Beata Ignaczewska – pedagog specjalny z wieloletnim doświadczeniem pracy z osobami z autyzmem, certyfikowany terapeuta i superwizor behawioralny PLTB. Jest dyrektorem Centrum Terapii Behawioralnej oraz Niebieskiego Przedszkola w Gdańsku. W całym kraju prowadzi diagnozy, konsultacje oraz szkolenia i superwizje. Jest członkiem Kapituły Polskiej Licencji Terapeuty Behawioralnego. Jest współautorką artykułów naukowych oraz serii pomocy edukacyjnych do nauki umiejętności społecznych dla nauczycieli i rodziców dzieci z autyzmem.

 

Czas trwania: 2 weekendy x 17 godz. zegarowych = 45 godz. wykładowych

Koszt uczestnictwa:
410,00 zł za moduł x 3 = 1230,00 zł ( wartość z podatkiem VAT) od osoby z możliwością zapłaty za każdy moduł kursu oddzielnie. W przypadku zainteresowania jedynie wybranym modułem, prosimy o dopisanie tej informacji w zgłoszeniu. 

 

Prosimy o potwierdzanie uczestnictwa i dokonywanie wpłat na poniższy nr konta. Potwierdzeniem uczestnictwa w kursie jest dokonanie wpłaty na nr konta Stowarzyszenia:

 

BANK PKO BP S.A. II o/Gdańsk nr 88 1020 1811 0000 0002 0072 0474

 

Sposób zgłaszania uczestnictwa w kursie:
za pomocą karty zgłoszenia uczestnictwa w kursie(do pobrania niżej) i przesłania pocztą elektroniczną na adres e-mail autyzm@spoa.org.pl w tytule: „zgłoszenie na kurs behawioralny 2022”.

 

Dodatkowe informacje:
Uczestnicy otrzymują komplet materiałów szkoleniowych w postaci elektronicznej.
Uczestnicy otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu na wskazany w zgłoszeniu adres korespondencyjny.
Warunkiem przeprowadzenia kursu jest zebranie wystarczającej ilości zgłoszonych uczestników.

 

 

Harmonogram:
30.09.2022 od 16:00 do 20:00
01.10.2022 od 09:00 do 16:00
02.10.2022 od 09:00 do 15:00
29.10.2022 od 09:00 do 18:00
30.10.2022 od 09:00 do 17:00
Prowadzący:
Beata Ignaczewska
Cena:1230.00 zł /410,00 zł za moduł (wartość z podatkiem VAT) od osoby z możliwością zapłaty za każdy stopień szkolenia oddzielnie.
Lokalizacja: Gdańsk, ul. Malczewskiego 133, budynek Wspólnoty Domowej dla Dorosłych Osób z Autyzmem im. Arama Rybickiego,