TECHNIKI SAZ W PRACY Z GRUPĄ
Letnia Szkoła Terapii Behawioralnej - Szkolenie online prowadzone na żywo poprzez platformę MS Teams
Termin:5-6 lipca 2021 r.
Czas trwania:15 h
Szczegóły:

SZKOLENIE W FORMIE ONLINE

Program kursu

  1. Edukacja z perspektywy stosowanej analizy zachowania
  2. Punktowe systemy oceniania zachowania uczniów – tworzenie i wdrażanie
  3. Problem przewagi kar w edukacji
  4. Techniki kierowania klasą szkolną – radzenie sobie z trudnymi zachowaniami uczniów
  5. Organizowanie pracy z grupą przedszkolną – specyficzne uwarunkowania pracy z klasą ucznia z zaburzeniami zachowania bądź specyficznymi trudnościami rozwojowymi
  6. Kształtowanie współpracy z nauczycielami ucznia korzystającego z SAZ
Instrukcje:

Warunkiem uczestnictwa w kursach licencyjnych jest ukończenie kursu  "TERAPIA BEHAWIORALNA W TEORII I PRAKTYCE - 3-MODUŁOWY KURS BAZOWY"

Osoby, które w ramach Letniej Szkoły Terapii Behawioralnej po zapisaniu sie na kurs 3-Modułowy Bazowy chciałaby zapisać się kursy licencyjne, proszone są o kontakt z biurem celem warukowego aktywowania konta.

Podana cena jest ceną brutto. Zwolnienie z VAT możliwe jest tylko w przypadku finansowania kosztów szkolenia ze środków publicznych (finansowanie przez placówki oświatowe, inne placówki publiczne, z posiadanych środków grantów publicznych, etc). W przypadku gdy dany podmiot zainteresowany jest zwolnieniem z VAT, konieczne jest złożenie stosownego pisemnego oświadczenia. Podmioty zainteresowane prosimy o kontakt mailowy z biurem PSTB. 

Cena: 440,00 zł brutto (istnieje możliwość zwolnienia z 23% VAT w przypadku opłacania szkolenia ze środków publicznych- zapytania prosimy kierować na biuro@pstb.org)

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o dokonanie opłaty na konto:

PKO Bank Polski S.A.

III Oddział w Krakowie

62 1020 2906 0000 1702 0354 0879

Harmonogram:
05.07.2021 od 09:00 do 17:00
06.07.2021 od 08:00 do 12:00
Prowadzący:
prof. dr hab. Przemysław Bąbel
Katarzyna Hamerlak
Cena:440.00 zł brutto/357,72 zł netto; istnieje możliwość zwolnienia z 23% VAT w przypadku opłacania szkolenia ze środków publicznych
Lokalizacja: ONLINE,