TERAPIA BEHAWIORALNA W TEORII I PRAKTYCE - 3-MODUŁOWY KURS BAZOWY
Online
Termin:11-13 czerwca, 9-11 lipca 2021 r.
Czas trwania:45 godzin dydaktycznych
Szczegóły:

Zgłoszenia i informacje przyjmowane są mailowo biuro@szkoleniaBehawioralne.pl

Szkolenie skierowane jest do osób pracujących z osobami z autyzmem i zespołem Asprgera  ▪ nauczycieli, ▪ terapeutów, ▪ pracowników PP-P, DPS, ŚDS, WTZ, OPS i in.
▪ rodziców,  ▪ opiekunów

Ukończenie szkolenia jest pierwszym i niezbędnym warunkiem uprawniającym
do rozpoczęcia jednej ze ścieżek uzyskania certyfikatu terapeuty behawioralnego.

Tam również znajdziecie Państwo nasze kursy.
Szczegóły na stronie www.terapeutabehawioralny.pl  

● uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu 3 stopni szkolenia zgodnie 
z procedurą Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej (PLTB).
 

Uczestnicy kursu zapoznają się z podstawą teoretyczną Stosowanej Analizy Zachowania (SAZ),
w tym z badaniami nad skutecznością SAZ w terapii dzieci. W trakcie zajęć będą nabywali umiejętności przeprowadzania diagnozy funkcjonalnej oraz tworzenia na jej podstawie programu terapeutycznego. Zapoznają się z podstawowymi metodami i technikami SAZ oraz będą uczyli się ich zastosowania podczas ćwiczeń warsztatowych. Wprowadzeni zostaną również w zagadnienia dokumentowania, analizowania i modyfikowania procesu uczenia w celu osiągania zamierzonych rezultatów.

Kursanci poznają także model stopniowego wprowadzania do grupy rówieśniczej, jak również podstawowe programy kształtowania kompetencji społecznych w środowisku rówieśniczym.

Poruszone zostaną również zagadnienia pracy z zachowaniami nieakceptowanym społecznie czy też zakłócającymi proces uczenia się, w tym pro~ i reaktywne strategie postępowania.

 • szkolenie przeprowadzone będzie w formie wykładów i warsztatów,
 •  uczestnicy otrzymają komplet materiałów szkoleniowych
 •  obecność obowiązkowa podczas wszystkich dni szkolenia  

zajęcia prowadzone są w formie wykładów i warsztatów z zastosowaniem materiału filmowego z praktyki terapeutycznej.

Szczegółowy program kursu:

MODUŁ I - Teoretyczne podstawy stosowanej analizy zachowania

Podstawowe terminy; Metody; Zastosowanie; Skuteczność; Aspekty etyczne

 

MODUŁ II - Podstawowe narzędzia stosowanej analizy zachowania w uczeniu nowych umiejętności

 1.      Wybrane metody i techniki uczenia: metoda wyodrębnionych prób; uczenie sytuacyjne; skrypty; plany aktywności
 2.      Budowanie motywacji do uczenia się
 3.      Tworzenie indywidualnego programu edukacyjno - terapeutycznego: analiza poziomu funkcjonowania (arkusze obserwacji zachowań, w tym VB – MAPP);  umiejętności kluczowe (opis zachowania docelowego, sposób uczenia, generalizacja, dokumentowanie): podejmowanie współpracy, kontakt wzrokowy, tworzenie pojęć,  naśladowanie,  reakcje słuchacza, komunikowanie się
  -       umiejętności społeczne: model wprowadzania w grupę rówieśniczą,  umiejętności komunikacyjne (umiejętności konwersacyjne, współpraca w czasie zabawy, zachowania przyjacielskie), umiejętność zarządzania emocjami (samokontrola, empatia, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych)
  -       samodzielne funkcjonowanie: umiejętności samoobsługowe,  umiejętności prezawodowe,  umiejętności zawodowe,  umiejętności domowe,  spędzanie wolnego czasu

 

MODUŁ III - Praca z zachowaniami nieakceptowanymi społecznie lub utrudniającymi uczenie się

 1.      Definicja zachowań trudnych
 2.      Analiza funkcjonalna zachowania
 3.      Opracowanie strategii postępowania: zapobieganie i uczenie nowych prawidłowych zachowań, postępowanie w przypadku wystąpienia trudnego zachowania
Instrukcje:

Organizator – SzkoleniaBehawioralne.pl

pytania proszę kierować pod nr 696-454-905
Liczba uczestników szkolenia jest organiczna - decyduje kolejność wpłat.  

Zgłoszenia i informacje przyjmowane są mailowo biuro@szkoleniaBehawioralne.pl

Przed wpłatą prosimy o kontakt czy są wolne miejsca.  Decyduje kolejność wpłat.
Wpłaty na konto:
SzkoleniaBehawioralne.pl Anita Czarniecka
Kolejowa 24, Zalewo 14-230 
MBank  21 1140 2004 0000 3702 7926 6231
tytuł wpłaty: nazwisko + tytuł szkolenia 

Harmonogram:
11.06.2021 od 16:00 do 19:30
12.06.2021 od 08:00 do 17:00
13.06.2021 od 08:00 do 13:30
09.07.2021 od 16:00 do 19:30
10.07.2021 od 08:00 do 17:00
11.07.2021 od 08:00 do 13:30
Prowadzący:
dr Beata Urbaniak
Monika Chróst-Woźniak
Cena:990.00 zł / faktura / można wpłacać w ratach
Lokalizacja: ONLINE,