Techniki SAZ w rozwijaniu mowy i komunikacji
Online
Termin:18-19 września 2021 r.
Czas trwania:15 godzin dydaktycznych
Szczegóły:

Zgłoszenia i informacje przyjmowane są mailowo biuro@szkoleniaBehawioralne.pl

Program

  1. Etapy rozwoju rozwijania komunikacji w SAZ
    1. Określanie deficytów komunikacyjnych
    2. Techniki uczenia mowy
    3. Uczenie incydentalne a uczenie metodą wyodrębnionych prób w rozwijaniu mowy i komunikacji
  2. Skrypty
  3. Techniki komunikacji alternatywnej
Instrukcje:

Organizator – SzkoleniaBehawioralne.pl

pytania proszę kierować pod nr 696-454-905
Liczba uczestników szkolenia jest organiczna - decyduje kolejność wpłat.  

Zgłoszenia i informacje przyjmowane są mailowo biuro@szkoleniaBehawioralne.pl

Przed wpłatą prosimy o kontakt czy są wolne miejsca.  Decyduje kolejność wpłat.
Wpłaty na konto:
SzkoleniaBehawioralne.pl Anita Czarniecka
Kolejowa 24, Zalewo 14-230 
MBank  21 1140 2004 0000 3702 7926 6231
tytuł wpłaty: nazwisko + tytuł szkolenia 

Harmonogram:
18.09.2021 od 08:00 do 17:00
19.09.2021 od 08:00 do 13:30
Prowadzący:
dr Beata Urbaniak
Monika Chróst-Woźniak
Cena:490.00 zł / faktura / można wpłacać w ratach
Lokalizacja: ONLINE,