Techniki SAZ w rozwijaniu mowy i komunikacji
Wideokonferencja przez zoom
Termin:10-11 września 2022 r.
Czas trwania:12 godzin
Szczegóły:

Zapisy poprzez formularz na stronie: https://scolaris.pl/10-11-09-2022r-techniki-saz-w-rozwijaniu-mowy-i-komunikacji-szkolenie-online/

ROZSZERZONA WERSJA SZKOLENIA "OD DŹWIĘKU DO JĘZYKA"

Szkolenie dla specjalistów z zakresu rozwijania umiejętności komunikacji dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Rekomendujemy wcześniejsze uczestniczenie w szkoleniach „VB-MAPP – ocena umiejętności i planowanie terapii” oraz „Intensywne nauczanie behawioralne na podstawie systemu kart”.

PROGRAM:

I. W jaki sposób może być zaburzony rozwój języka i umiejętności komunikacyjnych dzieci z autyzmem

 1. Prawidłowy rozwój mowy
 2. Wykorzystanie VB-MAPP

II. Wspieranie rozwoju mowy

 1. Kluczowa rola motywacji w nauce komunikacji
 2. Jak zwiększyć ilość wokalizacji
 3. Sposoby kształtowania wokalizacji
 4. Trening komunikacyjny
  • wybór komunikacji wspomagającej – gest czy obrazek
  • Program K&K – od gestu do mowy
  • PECS, Makaton
  • programy elektroniczne
 5. Rozwój mandów – od próśb do pytań
 6. Rozwój taktów
 7. Kształtowanie umiejętności intrawerbalnych
 8. Uczenie generatywne:
  – łączna kontrola- udział taktów i umiejętności echowych w rozwoju umiejętności słuchacza czy rozwiązywaniu problemów
 9. Budowanie opowiadania – metoda skryptów

III. Gdy mowa jest trudnym zachowaniem…

 1. Jak radzić sobie z echolalią natychmiastową
 2. Jak radzić sobie z echolalią odroczoną
 3. Nadmierne wokalizacja
Instrukcje:

Zapisy poprzez formularz na stronie: https://scolaris.pl/10-11-09-2022r-techniki-saz-w-rozwijaniu-mowy-i-komunikacji-szkolenie-online/

 

Zaświadczenie zgodne z wzorem MEN-u.

Akceptowane w ramach Polskiej Licencji Terapeuty Behawioralnego.

Wszelkie pytania proszę kierować na adres: biuro@scolaris.pl lub do osoby prowadzącej szkolenie.

Ośrodek Szkolenia „SCOLARIS”  wpisany do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Stołeczne Warszawa
pod numerem 1149 K jako placówka kształcenia ustawicznego.

Harmonogram:
10.09.2022 od 09:00 do 15:15
11.09.2022 od 09:00 do 14:15
Prowadzący:
Marta Sierocka-Rogala
Cena:520.00 zł
Lokalizacja: ONLINE/SCOLARIS, SCOLARIS