TERAPIA BEHAWIORALNA W TEORII I PRAKTYCE. 3-MODUŁOWY KURS BAZOWY
Online
Termin:29-31 października oraz 26-28 listopada 2021 r.
Czas trwania:45 godzin dydaktycznych
Szczegóły:

Sposób zgłaszania uczestnictwa w kursie:
za pomocą karty zgłoszenia uczestnictwa w kursie(do pobrania niżej) i przesłania pocztą elektroniczną na adres e-mail autyzm@spoa.org.pl w tytule: „zgłoszenie na kurs behawioralny wrzesień 2021”.

I moduł: Teoretyczne podstawy Stosowanej Analizy Zachowania

 • Stosowana Analiza Zachowania jako nauka.
 • Podstawowe terminy.
 • Prawa uczenia się.
 • Warunkowanie klasyczne.
 • Warunkowanie sprawcze

II moduł: Teoria uczenia w praktyce

 • Budowanie motywacji.
 • Ocena poziomu funkcjonowania.
 • Metody i techniki uczenia.
 • Tworzenie programów edukacyjnych ze szczególnym naciskiem na kształtowanie umiejętności kluczowych,
  w tym komunikacji w oparciu o VB.
 • Dokumentowanie procesu uczenia.

III moduł: Praca nad zachowaniami trudnymi w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania

 • Funkcjonalna analiza zachowania.
 • Proaktywne i reaktywne strategie radzenia sobie z zachowaniami trudnymi.
 • Tworzenie, dokumentowanie i analiza procesu modyfikacji trudnych zachowań.
Instrukcje:

Termin:

​29.10.2021 r.  piątek w godz. 16.00-20.00
30.10.2021 r. sobota w godz. 9.00-16.00
31.10.2021 r. niedziela w godz. 9.00-15.00

 • weekend drugi w listopadzie:

26.11.2021 r. piątek w godz. 16.00-20.00
27.11.2021 r. sobota w godz. 9.00-16.00
28.11.2021 r. niedziela w godz. 9.00-15.00

Osoby prowadzące kurs:
mgr Beata Blok i mgr Zofia Brzeska – certyfikowane terapeutki i superwizorki behawioralne PLTB. Superwizorki SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku. Od wielu lat prowadzą szkolenia oraz wykłady dotyczące terapii behawioralnej osób ze spektrum autyzmu, diagnozują dzieci i młodzież, konsultują programy terapeutyczne osób z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi. Są współautorkami artykułów naukowych oraz serii pomocy edukacyjnych do nauki umiejętności społecznych dla nauczycieli i rodziców dzieci z autyzmem.

Czas trwania: 2 weekendy x 17 godz. zegarowych = 45 godz. wykładowych
Liczba uczestników:  do 20 osób

Koszt uczestnictwa:
410,00 zł za moduł x 3 = 1230,00 zł ( wartość z podatkiem VAT) od osoby z możliwością zapłaty za każdy moduł kursu oddzielnie. W przypadku zainteresowania jedynie wybranym modułem, prosimy o dopisanie tej informacji w zgłoszeniu. 

Prosimy o potwierdzanie uczestnictwa i dokonywanie wpłat na w/w nr konta w terminie do 22 września 2021 r. (do środy). Potwierdzeniem uczestnictwa w kursie jest dokonanie wpłaty na nr konta Stowarzyszenia:

BANK PKO BP S.A. II o/Gdańsk nr 88 1020 1811 0000 0002 0072 0474

Sposób zgłaszania uczestnictwa w kursie:
za pomocą karty zgłoszenia uczestnictwa w kursie(do pobrania niżej) i przesłania pocztą elektroniczną na adres e-mail autyzm@spoa.org.pl w tytule: „zgłoszenie na kurs behawioralny wrzesień 2021”.

Dodatkowe informacje:
Uczestnicy otrzymują komplet materiałów szkoleniowych w postaci elektronicznej.
Uczestnicy otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu na wskazany w zgłoszeniu adres korespondencyjny.

Harmonogram:
29.10.2021 od 16:00 do 20:00
30.10.2021 od 09:00 do 16:00
31.10.2021 od 09:00 do 15:00
26.11.2021 od 16:00 do 20:00
27.11.2021 od 09:00 do 16:00
28.11.2021 od 09:00 do 15:00
Prowadzący:
Beata Blok
Zofia Brzeska
Cena:1230.00 zł ( wartość z podatkiem VAT) od osoby z możliwością zapłaty za każdy moduł kursu oddzielnie. W przypadku zainteresowania jedynie wybranym modułem, prosimy o dopisanie tej informacji w zgłoszeniu.
Lokalizacja: ONLINE,