SAZ a program terapeutyczny
Kształcenie ustawiczne PLTB - kurs z cyklu "RÓŻNE ODSŁONY SAZ"
Termin:21.05.2022
Czas trwania:5 h
Szczegóły:

SZKOLENIE W FORMIE ONLINE poprzez Microsoft Teams

Szkolenie łączone ze szkoleniem "SYSABA " - zdalny przyjaciel terapeuty behawioralnego.

 

Szanowni Państwo, w dn. 21.05.2022r. zapraszamy na dwa szkolenia – „SAZ a program terapeutyczny” ( 9.00 – 13.00) oraz „SYSABA” – zdalny przyjaciel terapeuty behawioralnego ( 13.00-17.00)

Koszt obu szkoleń w pakiecie wynosi 350,00 zł.

Zapraszamy Państwa na wyjątkowe szkolenie z cyklu RÓŻNE ODSŁONY SAZ. W cyklu tym na krótkich, skondensowanych szzkoleniach prezentujemy, podając dosłownie "w kapsułce" wysokospecjalistyczną wiedzę, która odsłania różne wymiary wdrożeń SAZ. 

To szkolenia kształcenia ustawicznego PLTB, a więc skierowane do czynnych zawodowo terapeutów i superwizorów behawioralnych. 

Każde ze szkoleń cyklu RÓŻNE ODSŁONY SAZ, to jedno popołudnie poświęcone na praktyczne zgłębienie możliwego wdrożenia SAZ.

BĄDŹ Z NAMI! UCZ SIĘ Z NAMI! DYSKUTUJ Z NAMI! 

Szkolenie prowadzone w ramach działalności Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego CZARABA – PSTB, prowadzonej przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej (RSPO: 278963). Przed zapisem na szkolenie należy zapoznać się z REGULAMINEM (tutaj regulamin).

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. ABY OTRZYMAĆ ZAŚWIADCZENIE NALEŻY WYPEŁNIĆ FORMULARZ Z DANYMI OSOBOWYMI I PODPISAĆ ODRĘCZNIE ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  - tutaj formularz do druku ORAZ PRZESŁAĆ SKAN NA ADRES: BIURO@PSTB.ORG

BRAK UZUPEŁNIENIA FORMULARZA SKUTKUJE ODMOWĄ WYDANIA ZAŚWIADCZENIA O UKOŃCZENIU SZKOLENIA!!!

Prezentowane szkolenie "SAZ a program terapeutyczny" omawia najważniejsze aspekty związane z programowaniem, które gwarantują opracowanie dobrego programu terapeutycznnego dla każdego Klienta.

PROGRAM: 

1. Diagnoza funkcjonalna, na co nalezy zwrócic uwagę?

2. Narzędzia diagnostyczne

3. Obszary uczenia

4. Cele uczenia- wytyczanie programów terapeutycznych.

Instrukcje:

 

 

Harmonogram:
21.05.2022 od 09:00 do 13:00
Lokalizacja: ONLINE,