„SYSABA” – zdalny przyjaciel terapeuty behawioralnego
Szkolenie online prowadzone na żywo poprzez platformę MS Teams
Termin:21.05.2021 r.
Czas trwania:10 h
Szczegóły:

SZKOLENIE W FORMIE ONLINE poprzez Microsoft Teams

Szkolenie łączone ze szkoleniem SAZ a program terapeutyczny

 

Szanowni Państwo, w dn. 21.05.2022r. zapraszamy na dwa szkolenia – „SAZ a program terapeutyczny” ( 9.00 - 13.00) oraz „SYSABA” – zdalny przyjaciel terapeuty behawioralnego ( 13.00 - 17.00)

Koszt obu szkoleń w pakiecie wynosi 350,00 zł.

SYSABA jest asystentem terapeuty behawioralnego - pozwala na korzystanie z bazy programów, tworzenie programu behawioralnego, korzystanie z aplikacji tabletowej do prowadzenia bieżących notowań

 

Więcej o SYSABA możesz przeczytać tutaj: www.sysaba.eu

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatu praktycznych umiejętności. W trakcie trwania Uczestnicy zapoznają się z systemem oraz ćwiczą praktycznie umiejętności: pisania programów, oprogramowywania notowań, prowadzenia notowań, wprowadzania danych o pacjentach/ uczniach oraz analizy danych na wykresach elektronicznych.

 

Szkolenie prowadzone w ramach działalności Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego CZARABA – PSTB, prowadzonej przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej (RSPO: 278963). Przed zapisem na szkolenie należy zapoznać się z REGULAMINEM (tutaj regulamin).

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. ABY OTRZYMAĆ ZAŚWIADCZENIE NALEŻY WYPEŁNIĆ FORMULARZ Z DANYMI OSOBOWYMI I PODPISAĆ ODRĘCZNIE ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  - tutaj formularz do druku ORAZ PRZESŁAĆ SKAN NA ADRES: BIURO@PSTB.ORG

BRAK UZUPEŁNIENIA FORMULARZA SKUTKUJE ODMOWĄ WYDANIA ZAŚWIADCZENIA O UKOŃCZENIU SZKOLENIA!!!

 

Instrukcje:

Uczestnicy: terapeuci behawioralni PLTB i kandydaci na terapeutę behawioralnego (minimalny wymóg- ukończony kurs bazowy i rejestracja na platformie www.terapeutabehawioralny.pl)

Cena: 310,00 zł 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o dokonanie opłaty na konto:

PKO Bank Polski S.A.

III Oddział w Krakowie

62 1020 2906 0000 1702 0354 0879

Harmonogram:
21.05.2022 od 13:00 do 17:00
Lokalizacja: ONLINE,