Co zrobić, by osoba z głęboką lub sprzężoną niepełnosprawnością zaczęła nabywać szybko nowe umiejętności
Szkolenie online prowadzone na żywo poprzez platformę MS Teams
Termin:3-4 grudnia 2022 r.
Czas trwania:15 h
Szczegóły:

SZKOLENIE W FORMIE ONLINE poprzez Microsoft Teams

Szkolenie prowadzone w ramach działalności Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego CZARABA – PSTB, prowadzonej przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej. Przed zapisem na szkolenie należy zapoznać się z REGULAMINEM (tutaj regulamin).

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. ABY OTRZYMAĆ ZAŚWIADCZENIE NALEŻY WYPEŁNIĆ FORMULARZ Z DANYMI OSOBOWYMI I PODPISAĆ ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  - tutaj formularz do druku ORAZ PRZESŁAĆ SKAN NA ADRES: WWW.BIURO@PSTB.ORG.

BRAK UZUPEŁNIENIA FORMULARZA SKUTKUJE ODMOWĄ WYDANIA ZAŚWIADCZENIA O UKOŃCZENIU SZKOLENIA!!!

Wyjątkowe, unikalne szkolenie, odpowiadające na pytanie: “Co zrobić, by osoba z głęboką lub sprzężoną niepełnosprawnością zaczęła nabywać szybko nowe umiejętności?”. Oparte w 100% na praktyce.

PROGRAM:

  1. Dziecko z głęboką, wieloraką niepełnosprawnością – zarys kliniczny
  2. Wielokierunkowe usprawnianie, a terapia behawioralna
  3. Podstawy metodologiczne dla konstruowania programu rewalidacyjno-edukacyjnego
  4. Jak planować terapię w oparciu o program terapii behawioralnej:
  • zasady i etapy terapii
  • jak motywować dziecko do współdziałania
  • obszary priorytetowe w uczeniu
  • w jaki aranżować środowisko wokół dziecka tak, aby optymalnie wspomagać jego rozwój?
  • udział Rodziny w realizacji programu terapii.
Instrukcje:

Swoją działalność rozpoczęła Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego CZARABA - PSTB, która prowadzona jest przez PSTB. Na zakończenie wszystkich kursów, które proponuje PSTB (a znajdują się na platformie Pltb) kursantom będą wydawane zaświadczenia na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Podana cena jest ceną brutto. Zwolnienie z VAT możliwe jest tylko w przypadku finansowania kosztów szkolenia ze środków publicznych (finansowanie przez placówki oświatowe, inne placówki publiczne, z posiadanych środków grantów publicznych, etc). W przypadku gdy dany podmiot zainteresowany jest zwolnieniem z VAT, konieczne jest złożenie stosownego pisemnego oświadczenia. Podmioty zainteresowane prosimy o kontakt mailowy z biurem PSTB (biuro@pstb.org)

Harmonogram:
03.12.2022 od 09:00 do 17:00
04.12.2022 od 09:00 do 13:00
Lokalizacja: ONLINE,