BARDZO PÓŹNA INTERWENCJA BEHAWIORALNA- czyli, kiedy z zachowaniami trudnymi i umiejętnościami jest już bardzo źle
Szkolenie online prowadzone na żywo poprzez platformę MS Teams
Termin:21-22.01.2023 r.
Czas trwania:12 h
Szczegóły:

Szkolenie online

Szkolenie prowadzone w ramach działalności Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego CZARABA – PSTB, prowadzonej przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej (RSPO: 278963). Przed zapisem na szkolenie należy zapoznać się z REGULAMINEM (tutaj regulamin).

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. ABY OTRZYMAĆ ZAŚWIADCZENIE NALEŻY WYPEŁNIĆ FORMULARZ Z DANYMI OSOBOWYMI I PODPISAĆ ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  - tutaj formularz do druku ORAZ PRZESŁAĆ SKAN NA ADRES: BIURO@PSTB.ORG.

BRAK UZUPEŁNIENIA FORMULARZA SKUTKUJE ODMOWĄ WYDANIA ZAŚWIADCZENIA O UKOŃCZENIU SZKOLENIA!!!

Czasami  praca behawioralna rozpoczyna się bardzo późno. W wieku nastoletnim lub w dorosłości. Czasem zdarza się, że umiejętności są skrajnie niskie. Czasem też zachowania trudne są wtedy... skrajnie trudne.

I właśnie o tym, co robić w takich sytuacjach będziemy rozmawiać na szkoleniu. 

Autorki na bazie konkretnych przypadków (zaprezentowanych na materiale filmowym) zaprojektują z uczestnikami kolejne etapy terapii behawioralnej dla konkretnego klienta. Zaprezentują też formy prowadzenia instruktażu dla Rodziców oraz przykłady monitorowania i utrzymania terapii w czasie. 

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatu, podczas którego uczestnicy czynnie pracują na przykładach.  

Kurs przede wszystkim dla czynnych terapeutów behawioralnych. W przypadku innych zainteresowanych- wymagana co najmniej podstawowa znajomość SAZ. 

Instrukcje:

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o dokonanie opłaty na konto:

PKO Bank Polski S.A.

III Oddział w Krakowie

62 1020 2906 0000 1702 0354 0879

W tytule przelewu prosimy o wpisanie nazwiska, daty i nazwy szkolenia.

Harmonogram:
21.01.2023 od 09:00 do 16:00
22.01.2023 od 09:00 do 12:30
Lokalizacja: ONLINE,