Co zrobić, by osoba z głęboką lub sprzężoną niepełnosprawnością zaczęła nabywać szybko nowe umiejętności
Szkolenie online prowadzone na żywo poprzez platformę MS Teams
Termin:15-16.04.2023r
Czas trwania:15h
Szczegóły:

SZKOLENIE W FORMIE ONLINE poprzez Microsoft Teams

Szkolenie prowadzone w ramach działalności Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego CZARABA – PSTB, prowadzonej przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej. Przed zapisem na szkolenie należy zapoznać się z REGULAMINEM (tutaj regulamin).

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. ABY OTRZYMAĆ ZAŚWIADCZENIE NALEŻY WYPEŁNIĆ FORMULARZ Z DANYMI OSOBOWYMI I PODPISAĆ ODRĘCZNIE ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  - tutaj formularz do druku ORAZ PRZESŁAĆ SKAN NA ADRES: formularz@pstb.org

BRAK UZUPEŁNIENIA FORMULARZA SKUTKUJE ODMOWĄ WYDANIA ZAŚWIADCZENIA O UKOŃCZENIU SZKOLENIA!!!

Wyjątkowe, unikalne szkolenie, odpowiadające na pytanie: “Co zrobić, by osoba z głęboką lub sprzężoną niepełnosprawnością zaczęła nabywać szybko nowe umiejętności?”. Oparte w 100% na praktyce.

PROGRAM:

  1. Dziecko z głęboką, wieloraką niepełnosprawnością – zarys kliniczny
  2. Wielokierunkowe usprawnianie, a terapia behawioralna
  3. Podstawy metodologiczne dla konstruowania programu rewalidacyjno-edukacyjnego
  4. Jak planować terapię w oparciu o program terapii behawioralnej:
  • zasady i etapy terapii
  • jak motywować dziecko do współdziałania
  • obszary priorytetowe w uczeniu
  • w jaki aranżować środowisko wokół dziecka tak, aby optymalnie wspomagać jego rozwój?
  • udział Rodziny w realizacji programu terapii.
Instrukcje:

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o dokonanie opłaty 10 dni przed szkoleniem na konto:

PKO Bank Polski S.A.

II Oddział w Krakowie

62 1020 2906 0000 1702 0354 0879

W tytule przelewu prosimy o wpisanie nazwiska, daty i nazwy szkolenia.

Osoby, które chcą otrzymać fakturę na placówkę proszone są o informację mailową: biuro@pstb.org

Harmonogram:
15.04.2023 od 09:00 do 17:00
16.04.2023 od 09:00 do 13:00
Lokalizacja: ONLINE/organizowane przez PSTB KRAKÓW,