TECHNIKI SAZ W PRACY Z GRUPĄ
Letnia Szkoła Terapii Behawioralnej - Szkolenie online prowadzone na żywo poprzez platformę MS Teams
Termin:01.07.2023r.
Czas trwania:10h
Szczegóły:

Szkolenie prowadzone w ramach działalności Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego CZARABA – PSTB, prowadzonej przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej (RSPO: 278963). Przed zapisem na szkolenie należy zapoznać się z REGULAMINEM (tutaj regulamin).

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. ABY OTRZYMAĆ ZAŚWIADCZENIE NALEŻY WYPEŁNIĆ FORMULARZ Z DANYMI OSOBOWYMI I PODPISAĆ ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  - tutaj formularz do druku ORAZ PRZESŁAĆ SKAN NA ADRES: FORMULARZ@PSTB.ORG

BRAK UZUPEŁNIENIA FORMULARZA SKUTKUJE ODMOWĄ WYDANIA ZAŚWIADCZENIA O UKOŃCZENIU SZKOLENIA!!!

SZKOLENIE W FORMIE ONLINE

  1. Edukacja z perspektywy stosowanej analizy zachowania
  2. Poznanie zależności grupowych
  3. Znajomość bodźców poprzedzających jako sposób radzenia sobie z zachowaniami trudnymi uczniów (wprowadzenie zasad w grupie, sposoby wydawania poleceń do grupy)
  4. Wzmocnienia z perspektywy grupy (dobór wzmocnień, pochwała słowna, podsumowania, gospodarka żetonowa)
  5. Problem przewagi kar  w edukacji
  6. Znajomość sposobów zdobywania uwagi na nauczycielu
  7. Poznanie nauczania koleżeńskiego, nauczania przez obserwację, nauczania bezpośredniego, aktywne reagowanie ucznia sposobem na zwiększenie zaangażowania ucznia w klasie
  8. Organizowanie pracy z grupą dzieci przedszkolnych: poznanie rozwoju somatycznego, emocjonalnego, społecznego, komunikacyjnego i poznawczego 3, 4 i 5 latka, wzmocnienia w grupie dzieci w wieku przedszkolnym, organizacja przestrzeni, czasu
  9. Kształtowanie współpracy z nauczycielami ucznia korzystającego z stosowanej analizy zachowania
Instrukcje:

Warunkiem uczestnictwa w kursach licencyjnych jest ukończenie kursu  "TERAPIA BEHAWIORALNA W TEORII I PRAKTYCE - 3 - MODUŁOWY KURS BAZOWY"

Osoby, które w ramach Letniej Szkoły Terapii Behawioralnej po zapisaniu sie na 3 - MODUŁOWY KURS BAZOWY chciałaby zapisać się kursy licencyjne, proszone są o kontakt z biurem celem warukowego aktywowania konta.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o dokonanie opłaty na konto 10 dni przed szkoleniem:

PKO Bank Polski S.A.

II Oddział w Krakowie

62 1020 2906 0000 1702 0354 0879

Harmonogram:
01.07.2023 od 09:00 do 17:00
Prowadzący:
Katarzyna Hamerlak
Cena:430.00 zł
Lokalizacja: ONLINE/organizowane przez PSTB KRAKÓW,