TECHNIKI SAZ W PRZYGOTOWANIU DZIECKA DO INTEGRACJI
Letnia Szkoła Terapii Behawioralnej - Szkolenie online prowadzone na żywo poprzez platformę MS Teams
Termin:02.07.2023r
Czas trwania:10h
Szczegóły:

SZKOLENIE ZOSTANIE PRZEPROWADZONE W FORMIE ONLINE

Szkolenie prowadzone w ramach działalności Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego CZARABA – PSTB, prowadzonej przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej (RSPO: 278963). Przed zapisem na szkolenie należy zapoznać się z REGULAMINEM (tutaj regulamin).

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. ABY OTRZYMAĆ ZAŚWIADCZENIE NALEŻY WYPEŁNIĆ FORMULARZ Z DANYMI OSOBOWYMI I PODPISAĆ ODRĘCZNIE  ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  - tutaj formularz do druku ORAZ PRZESŁAĆ SKAN NA ADRES: FORMULARZ@PSTB.ORG

BRAK UZUPEŁNIENIA FORMULARZA SKUTKUJE ODMOWĄ WYDANIA ZAŚWIADCZENIA O UKOŃCZENIU SZKOLENIA!!!

Program kursu

  1. Pojęcie umiejętności kluczowych dla efektywnego pobytu w grupie rówieśniczej
    1. Pojęcie asystenta/ terapeuty cienia
    2. Etapy pracy z dzieckiem z zaburzeniami rozwojowymi, z punktu widzenia przygotowania do funkcjonowania w grupie
  2. Sposoby rozwijania zabawy
    1. Sposoby rozwijania uwagi na nauczycielu i umiejętności wykonywania poleceń skierowanych do grupy
    2. Sposoby rozwijania interakcji; uczenie inicjowania 

 

Instrukcje:

Warunkiem uczestnictwa w kursach licencyjnych jest ukończenie kursu  "TERAPIA BEHAWIORALNA W TEORII I PRAKTYCE - 3-MODUŁOWY KURS BAZOWY"

Osoby, które w ramach Letniej Szkoły Terapii Behawioralnej po zapisaniu sie na kurs 3-Modułowy Bazowy chciałaby zapisać się kursy licencyjne, proszone są o kontakt z biurem celem warukowego aktywowania konta.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o dokonanie opłaty 10 dni przed szkoleniem na konto:

PKO Bank Polski S.A.

II Oddział w Krakowie

62 1020 2906 0000 1702 0354 0879

Harmonogram:
02.07.2023 od 09:00 do 17:00
Prowadzący:
Katarzyna Hamerlak
Cena:430.00 zł
Lokalizacja: ONLINE/organizowane przez PSTB KRAKÓW,