Lp. Nazwa szkolenia Prowadzący Ośrodek
1 DOKUMENTOWANIE I PROGRAMOWANIE W SAZ Krystyna Pomorska Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej
2 TERAPIA BEHAWIORALNA W TEORII I PRAKTYCE - 3-MODUŁOWY KURS BAZOWY dr Nela Grzegorczyk- Dłuciak , mgr Ewa Kuliga , dr hab. Przemysław Bąbel Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej
3 TECHNIKI SAZ W PRACY Z OSOBĄ PRZEJAWIAJĄCĄ TRUDNE ZACHOWANIA dr Nela Grzegorczyk- Dłuciak , mgr Ewa Kuliga Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej
4 TECHNIKI SAZ W ROZWIJANIU SAMODZIELNOŚCI OSÓB Z ZABURZENIAMI ROZWOJOWYMI dr Nela Grzegorczyk- Dłuciak , mgr Ewa Kuliga Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej
5 TERAPIA BEHAWIORALNA W TEORII I PRAKTYCE - 3-MODUŁOWY KURS BAZOWY Anna Skierczyńska , Wojciech Sekta Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej
6 TERAPIA BEHAWIORALNA W TEORII I PRAKTYCE - 3-MODUŁOWY KURS BAZOWY dr Nela Grzegorczyk- Dłuciak , mgr Ewa Kuliga , dr hab. Przemysław Bąbel Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej
7 TERAPIA BEHAWIORALNA W TEORII I PRAKTYCE - 3-MODUŁOWY KURS BAZOWY dr Nela Grzegorczyk- Dłuciak , mgr Ewa Kuliga , dr hab. Przemysław Bąbel Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej
8 TERAPIA BEHAWIORALNA W TEORII I PRAKTYCE - 3-MODUŁOWY KURS BAZOWY dr Nela Grzegorczyk- Dłuciak , mgr Ewa Kuliga , dr hab. Przemysław Bąbel Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej
9 TERAPIA BEHAWIORALNA W TEORII I PRAKTYCE - 3-MODUŁOWY KURS BAZOWY dr Nela Grzegorczyk- Dłuciak , mgr Ewa Kuliga , dr hab. Przemysław Bąbel Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej
10 TERAPIA BEHAWIORALNA W TEORII I PRAKTYCE - 3-MODUŁOWY KURS BAZOWY dr Monika Suchowierska-Stephany , Monika Pełszyk KROK PO KROKU - Fundacja na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin
11 TRENING CZYSTOŚCI: praca z dzieckiem prezentującym trudności z załatwianiem potrzeb fizjologicznych dr Monika Suchowierska-Stephany KROK PO KROKU - Fundacja na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin
12 TERAPIA BEHAWIORALNA W TEORII I PRAKTYCE - 3-MODUŁOWY KURS BAZOWY Małgorzata Marszałek Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku
13 DOKUMENTOWANIE I PROGRAMOWANIE W SAZ Krystyna Pomorska Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej
14 TECHNIKI SAZ W PRACY Z GRUPĄ dr hab. Przemysław Bąbel , Katarzyna Hamerlak Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej
15 TWORZENIE ŚRODOWISKA TERAPEUTYCZNEGO dr Nela Grzegorczyk- Dłuciak , mgr Ewa Kuliga Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej
16 TECHNIKI SAZ W PRACY Z OSOBĄ PRZEJAWIAJĄCĄ TRUDNE ZACHOWANIA dr Nela Grzegorczyk- Dłuciak , mgr Ewa Kuliga Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej
17 TECHNIKI SAZ W ROZWIJANIU SAMODZIELNOŚCI OSÓB Z ZABURZENIAMI ROZWOJOWYMI dr Nela Grzegorczyk- Dłuciak , mgr Ewa Kuliga Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej
18 TECHNIKI SAZ W ROZWIJANIU MOWY I KOMUNIKACJI dr Beata Urbaniak Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej
19 DOKUMENTOWANIE I PROGRAMOWANIE W SAZ Krystyna Pomorska Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej
20 TECHNIKI SAZ W PRACY Z GRUPĄ dr hab. Przemysław Bąbel , Katarzyna Hamerlak Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej