Przepraszamy z błąd na stronie, który utrudniał zapisy na szkolenia kształcenia ustawicznego niektórym z Państwa. Został już naprawiony. Wszystkie szkolenia są dostępne! Zapraszamy! 

Dzięki zgłoszeniom uczestników PLTB uzyskaliśmy informację o trudnościach, które sp[otkały niektórych z Państwa w zapisywaniu się na szkolenia kształcenia ustawicznego.

Błąd ten został już naprawiomny. Dlatego zapraszamy do zapisów, pod adresem: http://www.terapeutabehawioralny.pl/lista-szkolen/ksztalcenie-ustawiczne 

Aktualnie jedynym warunkie zapisu jest zalogowanie się na naszej platformie : http://terapeutabehawioralny.pl/ 

KAPITUŁA PLTB PRZYPOMINA! 

Na mocy Regulaminu PLTB (rozdz. II, pkt. 7) czynni terapeuci behawioralni zobowiązani są do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji. Stąd od paździenika 2021 r. (5 lat od od ostatniej aktualizacji Regulaminu z września 2016 r.) przy odnawianiu tytułu, będą musieli okazać się dokumentami potwierdzającymi kształcenie ustawiczne (1 działanie na rok).

Szkolenia behawioralne są jedną z dostępnych form podnoszenia kwalifikacji (obok stażów, udziałów w konferencjach i sympozjach behawiroalnych, etc). Stąd zachęcamy do zapoznania się z ofertą już dziś dostępną na Platformie. Będzie ona na bieżąco aktualizowana i rozszerzana. Stąd rekomendujemy częsty wgląd. Zapraszamy!  

Zapraszamy!