Ważna informacja dla czynnych terapeutów behawioralnych! 

Na naszej Platformie PLTB, pod adresem: http://www.terapeutabehawioralny.pl/lista-szkolen/ksztalcenie-ustawiczne dostępne są już nowe termin szkoleń dla czynnych terapeutów, akceptowalne jako kształcenie ustawiczne PLTB.

KAPITUŁA PLTB PRZYPOMINA! 

Na mocy Regulaminu PLTB (rozdz. II, pkt. 7) czynni terapeuci behawioralni zobowiązani są do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji. Stąd od paździenika 2021 r. (5 lat od od ostatniej aktualizacji Regulaminu z września 2016 r.) przy odnawianiu tytułu, będą musieli okazać się dokumentami potwierdzającymi kształcenie ustawiczne (1 działanie na rok).

Szkolenia behawioralne są jedną z dostępnych form podnoszenia kwalifikacji (obok stażów, udziałów w konferencjach i sympozjach behawiroalnych, etc). Stąd zachęcamy do zapoznania się z ofertą już dziś dostępną na Platformie. Będzie ona na bieżąco aktualizowana i rozszerzana. Stąd rekomendujemy częsty wgląd. Zapraszamy!