XIII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe PTPB i SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku „Stosowana analiza zachowania wobec zachowań problemowych współczesnego człowieka”

Termin 28.03. - 29.03.2020 r.

Zapraszamy do udziału

Link do Sympozjum TUTAJ