Uchwała numer  1/U/2021 z dnia 15.11.2021 r.

 

Kapituła Polskiej Licencji Terapeuty Behawioralnego zdecydowała, że każdy podmiot zainteresowany prowadzeniem szkoleń w ramach kształcenia ustawicznego w ramach SAZ może zawrzeć z biurem PLTB  umowę, na podstawie której szkolenie to będzie popularyzowane na stronie PLTB. Równocześnie podmiot prowadzący szkolenie zostaje zobowiązany na bazie umowy do uiszczania opłaty w wysokości 100 zł od zrealizowanego szkolenia, niezależnie od ilości godzin i 50 zł od zrealizowanego szkolenia trwającego do 3 godzin. Wysokość opłat obowiązuje w roku szkolnym 2021/2022, a w kolejnych latach może ulec zmianie