W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi regulacji Regulaminu PLTB dotyczących obowiązku kształcenia ustawicznego, Kapituła PLTB opracowała komunikat wyjaśniający szczegółowe rozwiązania.

 

Kapituła PLTB na posiedzeniu w dniach  06 oraz 13  listopada 2018 r podjęła uchwały dot. kształcenia ustawicznego w PLTB. 

Poniżej przedstawiamy wyjaśnienia najistotniejszych kwestii: 

1) do roku 2023 w sytuacji przedłużania tytułu terapeuty behawioralnego przy rozpatrywaniu dokumentacji terapeutów potwierdzających kształcenie ustawiczne przyjmowane będzie za spełnienie kwalifikacji wykonanie 5 form kształcenia łącznie w okresie od uzyskania lub przedłużenia tytułu.

2) po 2023 roku wymagane będzie równomierne rozłożenie tych form, tzn. co najmniej 1 forma/ 1 rok.

3) jako kształcenie ustawiczene uznawane będą: 

  • udział w szkoleniach rekomendowanych w dzielae kształcenie ustawiczne na platformie PLTB (http://www.terapeutabehawioralny.pl/lista-szkolen/ksztalcenie-ustawiczne )
  • udział w stażach w ośrodkach behawioralnych i współpracujących z systemem PLTB wymienionych na platformie PLTB (http://www.terapeutabehawioralny.pl/lista-osrodkow );
  • udział w stażach w zagranicznych ośrodkach behawioralnych (uznawalne są ośrodki pracujące pod superwizją BCBA i zawierające na swojej stronie internetowej informację o stosowaniu wyłącznie SAZ);
  • udział w konferencjach i sympozjach behawioralnych, o których informujemy  na platformie PLTB; 
  • udział w innych formach kształcenia (szkolenia, superwizje, sympozja, wykłady) prowadzone przez wykładowców z uznanym międzynarodowym dorobkiem badawczym z zakresu SAZ, z tytułem BCBA lub superwizora PLTB.

4) w kwestiach wątpliwych będzie rozstrzygała Kapituła PLTB- sugerujemy o wystąpienie pisemne z prośbą o indywidualną interpretację, przed podjęciem formy kształcenia spoza w/w listy;

5) Kapituła PLTB zachęca wykładowców i organizatorów szkoleń, konferencji i innych form do przekazywania informacji możliwych udostępniania zainteresowanym przez platformę PLTB.