Staż w Niepubliczne Specjalne Przedszkole Familia
Staż w przedszkolu
Opis stażu:

Oferujemy specjalistyczną terapię dla dzieci z diagnozą autyzmu oraz diagnozą niepełnosprawności sprzężonej. Przyjmujemy dzieci od 2,5 roku życia.

Dzieci przebywają na terenie placówki sześć godzin (7:45 – 13:35). Dla wypracowania umiejętności kluczowych prowadzimy zajęcia w systemie jedno dziecko – jeden opiekun.  Kolejne etapy realizowane są zgodnie z Modelem Stopniowego Włączania w grupę rówieśniczą, poczynając od grup dwuosobowych po zajęcia na terenie współpracujących z naszą placówką przedszkoli i szkół ogólnodostępnych.

Terapeuci regularnie realizują wizyty domowe, jak również zapraszają rodziców do udziału w zajęciach na terenie placówki.

Od godziny 13:45 placówka prowadzi zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Instrukcje:

Stażysta będzie miał możliwość uczestniczenia w zajęciach od 7:45 do 13:45 (6 h), w tym obserwacji zajęć indywidualnych i grupowych. W zależności od grafiku zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, będzie również możliwość dodatkowej obserwacji tego typu zajęć.

Forma zajęć: obserwacja, obserwacja uczestnicząca, analiza dokumentacji (program autorski, IPET, VB-MAPP, tygodniowe karty notowań)

 

Kontakt: drbeataurbaniak@gmail.com

               Tel. 604 061 026

Istnieje możliwość indywidualnego dopasowywania terminów stażu.

Prowadzący:
dr Beata Urbaniak
Lokalizacja: Niepubliczne Specjalne Przedszkole Familia, ul. Słowackiego 41, 62-020 Swarzędz
Wybierz dostępne dni aby zapisać się na ten staż
Dostępne miejsca
Twoje terminy
Brak miejsc
Termin niedostępny
Terminy, na które zapisałeś się w przeszłości
Wybierz dni stażu, na które chcesz się zapisać!
Wybrałeś terminy:
Cena:
0