Niepubliczny Punkt Przedszkolny SCOLAR Wilanów
Opis stażu:

Niepubliczny Punkt Przedszkolny SCOLAR Wilanów w ramach stażu zawodowego dla osób ubiegających się o uzyskanie tytułu terapeuty behawioralnego oferuje udział w zajęciach indywidualnych i grupowych dzieci ze spektrum autyzmu.

Stażysta będzie miał możliwość obserwacji zajęć indywidualnych i grupowych prowadzonych w oparciu o założenia Stosowanej Analizy Zachowania. Zapozna się także z zastosowaniem narzędzia VB MAPP podczas planowania celów terapeutycznych dla podopiecznych przedszkola.

Forma stażu: ukierunkowana obserwacja zajęć terapeutycznych na terenie przedszkola.

Zakres tematów jaki obejmuje staż:

- Wprowadzenie do Stosowanej Analizy Zachowania w kontekście zaburzeń rozwoju

- Specyfika uczenia się dzieci z zaburzeniami rozwoju

- Budowanie motywacji

- Nauka komunikacji

- Praca z zachowaniami trudnymi

- Rozwój zabawy i samodzielności

- Planowanie i monitorowanie przebiegu procesu terapeutycznego z użyciem narzędzia VB-MAPP

Instrukcje:

Staż odbywa się w godzinach pracy przedszkola (8.00-13.00) w trybie ciągłym 25 godzinnym lub w ramach uzupełnienia wymaganych godzin stażowych w pojedyncze dni. Każdy stażysta otrzymuje indywidualną opiekę koordynatora stażu.Osoby zainteresowane proszone są o kontakt mailowy

monika.pelszyklichocka@scolar.pl

 Adres: Kubickiego 9/2

02-954 Warszawa

Lokalizacja: Niepubliczny Punkt Przedszkolny Fundacji Scolar, ul. Kubickiego 9 lok. 1,2,3 i 4 02-954 Warszawa (WILANÓW)
Wybierz dostępne dni aby zapisać się na ten staż
Dostępne miejsca
Twoje terminy
Brak miejsc
Termin niedostępny
Terminy, na które zapisałeś się w przeszłości
Wybierz dni stażu, na które chcesz się zapisać!
Wybrałeś terminy:
Cena:
0